REGULAMIN

§ 1 Dane firmy

1. Firma PBA Piotr Blicharski znajduje się pod adresem: ul. Jarzębinowa 29, 26-065 Piekoszów, NIP 9591694363.
2. Firma jest producentem wszystkich rzeczy oferowanych w e-sklepie: www.lozko-domek.pl (zwanym dalej Filigran House).
3. Wszelkie informacje wysyłane do Filigran House za pomocą formularza zgłoszeniowego na strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.) będą chronione przez Filigran House i wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do kontaktu z Klientem.

§ 2 Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem serwisu lozko-domek.pl lub poprzez adres e-mailowy filigranhouse@gmail.com.
3. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
4. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zmian w parametrach zamawianego produktu.
5.Firma PBA Piotr Blicharski będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny (www.lozko-domek.pl) oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów:
a) nazwisko i imię,
b) adres zameldowania lub dostawy, jeżeli jest inny, c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu,

W przypadku zakupu przez firmę dodatkowo zbierać będziemy poniższe dane:
a) pełna nazwa firmy,
b) NIP firmy,
c) adres firmy

Podanie wszystkich powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania zakupu w ramach serwisu www.lozko-domek.pl, bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail: filigranhouse@gmail.com

§ 3 Zmiana danych i anulowanie zamówienia

1. Od chwili zamówienia do momentu zlecenia wysyłki produktu przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo wprowadzić zmiany danych do wysyłki lub umieszczenia na fakturze.
2. Kupujący może zrezygnować lub wprowadzić zmiany do zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mailową filigranhouse@gmail.com w tytule „REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA” lub „ZMIANA DO ZAMÓWIENIA”.
4. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji bądź zrealizowane.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o przesłanie informacji na adres: filigranhouse@gmail.com

§ 4 Realizacja zamówień

1. Przyjęcie zamówienia następuje po wysłaniu przez kupującego poprawnie wypełnionego Formularza Zamówień (Konfigurator) znajdującego się na stronie www.lozko-domek.pl
2. Zamówienia będą realizowane wg konfiguracji klienta (dopuszczalna różnica w wymiarach to 1cm). Nie dotyczy zamówień w niestandardowych wymiarach, ustalane indywidualnie z klientem.
3. Realizacja zamówień odbywa się za kolejnością ich wpływu.
4. Informacje na temat realizacji zamówienia udzielane są wyłącznie mailowo pod adresem: filigranhouse@gmail.com
5. Wszelkie wady drewna pochodzenia naturalnego i związane z charakterystyką tego materiału takie jak: sęki, miejscowe spękania, ubytki po sękach i wszelkie inne wady mają kluczowy wpływ na wygląd i indywidualny charakter naszych mebli i nie są uznawane za wadę produktu, chyba, że indywidualnie inaczej ustalono z klientem.
6. Produkty wykonywane są z naturalnego drewna. Ten naturalny materiał wykazuje tendencję do zmian objętości i kształtu pod wpływem czynników zewnętrznych - głównie wahań wilgotności powietrza, za które producent nie odpowiada.
7. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podawania przyczyny. Zamawiający otrzymuje zwrot zaliczki w pełnej kwocie. Zwrot dokonywany jest za pomocą tej samej metody płatności.

§ 5 Ceny

1. Zamieszczone na stronie Sklepu (www.lozko-domek.pl) produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
3. Ceny towarów znajdujących się na stronie www.lozko-domek.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
4. Ceny obejmują koszt przesyłki.
5. Na poczet realizacji Kupujący może wpłacić całość ceny produktu lub częściową zaliczkę i płatność przy odbiorze.
6. Kupujący może dokonać Płatności Online za pomocą systemu Tpay.com (telefonem, kartą, szybkim przelewem) lub zwykłym przelewem na konto bankowe Firmy. Dane do płatności są dostępne po dokoaniu zamówienia.
7. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych na łamach Strony.

§ 6 Dostawa i odbiór

1. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ok. 4-8 tygodni od momentu złożenia zamówienia – chyba, że Sprzedawca zaznaczy inaczej.
2. Wszystkie dostawy są realizowane możliwie w najkrótszym czasie oraz są uzależnione od dostępności towaru. Dostarczenie niektórych produktów może nastąpić w 1-2 dni robocze.
3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy transportowej (firmy kurierskiej DPD) pod wskazany w zamówieniu adres.
4. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich dostarczonych paczek czy nie zawierają uszkodzeń mechanicznych przy kurierze.
5. Reklamacja na uszkodzenia transportowe może być złożona za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
6. Podstawą do złożenie reklamacji do firmy kurierskiej jest wypełniony protokół zdawczo odbiorczy przy kurierze (zdjęcia uszkodzeń będą dodatkowym dowodem).

§ 7 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego produktu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7.1 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

1. Sprzedający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest między innymi rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8 Wykorzystanie cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, umożliwiają zapamiętywanie hasła podczas korzystania z Serwisu, pozwalają zachować bezpieczeństwo oraz analizować sposób użytkowania Serwisu.
2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Uzyskane przez Operatora informacje Cookies są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem.
3. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.

§ 9 Newsletter

1. Użytkownik może otrzymywać cykliczny newsletter, poprzez wprowadzenie danych (imienia, adresu e-mail) w formularzu oznaczonym nazwą "Newsletter".
2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie wprowadzone dane są poprawne.
3. Użytkownik wprowadzając dane wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i innych produktach na wskazany adres e-mail.
4. Chęć rezygnacji z otrzymywania wiadomości należy zgłosić za pomocą formularza kontaktowego bądź na adres e-mailowy filigranhouse@gmail.com.

§ 10 Program Partnerski

1. Do programu partnerskiego może dołączyć pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Partnerem.
2. Dołącznie do programu następuje z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie współpracy: https://lozko-domek.pl/wspolpraca/.
3. Program Partnerski umożliwia otrzymanie prowizji za sprzedaż produktów Firmy na stronach internetowych Partnera za pomocą konfiguratora. Kod konkuguratora dostęny po rejestracji.
4. Wysokość prowizji: 10% za każdą sprzedaż zrealizowaną przez stronę Partnera.
5. Partner wprowadzając dane na stronie https://lozko-domek.pl/wspolpraca/ wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i innych produktach na wskazany adres e-mail.
6. Firma dostarcza na początku każdego miesiąca wykaz wszystkich zamówień (prawidłowych i nieprawidłowych) wraz z sumą prowizji do wypłaty za poprzedzający miesiąc.
7. Wykaz wraz z kwotą prowizji, zostanie dostarczony do Partnera na wskazany adres e-mail podczas rejestracji.
8. Po otrzymaniu wykazu, Partner zobowiązuje się do przesłania Faktury VAT na adres e-mail filigranhouse@gmail.com.
9. W przypadku braku możliwości wystawienia Faktury VAT Partner zobowiązuje się do przesłania wszelkich danych podatkowych umożliwiających realizację wypłaty prowizji.
10. Wszystkie wypłaty prowizji są realizowane na numer konta bankowego Partnera, który został dostarczony do Firmy.
11. Chęć rezygnacji z programu partnerskiego należy zgłosić za pomocą formularza kontaktowego bądź na adres e-mail filigranhouse@gmail.com.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Firma dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w witrynie www.lozko-domek.pl produktów były zgodne z rzeczywistością.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Firmy.
3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem witryny www.lozko-domek.pl lub za pośrednictwem adresu e-mail filigranhouse@gmail.com oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu tej witryny, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru.
4. Właściciel Firmy ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
5. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
7. Tematy sporne, dyskusyjne – wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy drogą e-mailową.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.